Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Artikler

Skattefrie gaver

Annet

Hvert år kan du gi gaver til organisasjoner for 25.000,- og registrere det med skattefradrag. Vi vil oppmuntre deg til å bruke denne muligheten, og å gi en gave til Oslo 1. Baptistmenighet - enten som skattefri gave eller som en fast giver. Les mer her.

Eller les denne enkle oversikten:

Hvis du vil bli fast giver kan du legge inn fast trekk i din nettbank. Skattefrie gaver til menigheten settes inn på konto:

9230.09.59603

Støtte som du vil øremerke, slik som "Misjon", "Diakonalt arbeid", "Misjon", "Livsnære grupper", setter du inn på:

9230.09.56345

Drømmen om fremtiden

Annet

Menighetsrådet i Oslo 1. Baptistmenighet ser at det nå er tid for å legge til rette for at menigheten får jobbet med en tydelig tanke om sin livsoppgave for denne tid og fremtiden. Man har spurt seg to spørsmål: Hvilket liv har menigheten om 3, 5, og 10 år - og hvordan ser det ut? Det andre spørsmålet er: Hvilket bilde har menighetens venner og medlemmer av menigheten og hva den vil være? Å komme sammen i fellesskap og drømme, snakke, le og samtale om de bilder vi har av hva menigheten vil være i fremtiden kan også kalles å tydeliggjøre menighetens visjon. Denne prosessen er nå i gang - og jobber er ikke enkel. Det vil bli gitt mer informasjon etterhvert som arbeidet skrider frem.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter