Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Diakoniarbeidet i Oslo 1. Baptistkirke

Diakonigruppa i kirka er i gang med å organisere og utvikle det diakonale arbeidet i menigheten vår.

Hvordan kan man best hjelpe de som sliter? Vi leser i Bibelen at man allerede i den første kristne kirke stilte disse spørsmålene. Resultatet var at man utnevnte noen til å ta et særlig ansvar for dette arbeidet, kalt diakoner. Det diakonale arbeidet, eller omsorgsarbeidet, har vært en sentral del av den kristne kirke helt siden dette.

Oslo 1. Baptistkirke har en lang historie for å bry seg om de som på ulik vis trenger hjelp. I 2015 spurte Menighetsrådet Fredrik Krunenes, som fikk med seg Julia Oseland, om å systematisere og videreutvikle omsorgsarbeidet i menigheten. Siden august har Diakonigruppa jobbet med dette, og vi ønsker nå å ta med menigheten inn i noe nytt!

Vi kaller det for diakoniarbeidet i Oslo 1. Baptistkirke. Det første steget har vært å få oversikt over det som vi allerede gjør, slik som Besøkstjenesten. Det neste har vært å lage en plan for å møte de uforutsette behovene som dukker opp i kirka fra tid til annen. Om det er mat, jobb, penger eller overnatting, trenger vi en mer helhetlig respons til mennesker som ønsker vår hjelp. Vi foreslår at vi ved hjelp av et inntaksskjema kartlegger behovene til personen som kontakter kirka. Deretter vil Diakonigruppa koordinere de frivillige som stiller med husrom, måltid eller dusj, og hjelper til med jobbsøking, kjøring eller ærend på dagtid. Dette vil være en hjelp vi tilbyr for en kort tidsperiode. Selv om vi ikke ser for oss at det vil være mange med store uforutsette behov som kommer til kirka, vil denne organiseringen hjelpe oss med å møte dem det gjelder på en bedre måte.

Det tredje steget vil være å snakke med resten av menigheten om hvilken type utadrettet diakonalt arbeid vi ønsker å gjøre. Hva brenner vi for? Hvilke mennesker brytes våre hjerter for? Hvilke behov kan vi som fellesskap være med å dekke? Dette er spørsmål vi vil jobbe med i 2016.

Hva skjer fra nå av? Vi ønsker å få oversikt over de som ønsker å bidra på ulikt vis. Vi vil lage elektroniske og fysiske lister for Besøkstjeneste og for SuperTorsdag (som også trenger diakonalt arbeidende). Vi vil ha lister for ulike ansvar i det akutte oppfølgingsarbeidet vårt, som kjøring, middag, overnatting og annet. Så ønsker vi at du skal snakke med familien, snakke med bofellesskapet, regne på det, og BE for det. Og så ønsker vi at du skal skrive deg opp på det du kan bidra med. Du og det du kan bidra med trengs!

Resten av 2015 vil vi informere på gudstjenester, andre samlinger, på nett og i sosiale medier.

Fil 2,4: “Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!”

Hvis du ønsker å helpe til med uforutsette behov, klikk her og fyll ut skjema

Ønsker du å bidra i kirkens eksisterende arbeid, klikk her og fyll ut skjema

I Kristus,

Fredrik Krunenes og Julia Oseland

Diakonigruppa i Oslo 1. Baptistkirke

Julia og Fredrik

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter