Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Drømmen om fremtiden

Annet
En menighet med en drøm og visjon for fremtiden
Menighetsrådet i Oslo 1. Baptistmenighet ser at det nå er tid for å legge til rette for at menigheten får jobbet med en tydelig tanke om sin livsoppgave for denne tid og fremtiden. Man har spurt seg to spørsmål: Hvilket liv har menigheten om 3, 5, og 10 år - og hvordan ser det ut? Det andre spørsmålet er: Hvilket bilde har menighetens venner og medlemmer av menigheten og hva den vil være? Å komme sammen i fellesskap og drømme, snakke, le og samtale om de bilder vi har av hva menigheten vil være i fremtiden kan også kalles å tydeliggjøre menighetens visjon. Denne prosessen er nå i gang - og jobber er ikke enkel. Det vil bli gitt mer informasjon etterhvert som arbeidet skrider frem.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter