Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Midler til misjon - en gave i takknemlighet

Misjon og oppdrag, Omsorg og diakoni
Viktige midler til misjons- og omsorgsarbeid
I begynnelsen av november 2015 fikk Oslo 1. Baptistmenighet innvilget økonomisk støtte fra Hovedstyret i Det norske baptistsamfunn (Dnb) til misjonsarbeidet som menigheten har engasjert seg med i Burma. Tilsagnet lyder på 30.000,- kroner og går uavkortet til å rette opp skader etter de voldsomme oversømmelsene verden var vitne til sist høst. Mison-gruppen i menigheten har sammen med samarbeidspartnerne i Burma funnet gode systemer for hvordan pengene skal fordeles og videreformidles på en trygg og sikker måte. Disse hjelpemidlene vil komme til stor hjelp og er en stor oppmuntring for både menigheten og særlig for misjonærene. Midlene ble overført uavkortet i uke 2 i 2016. Våre samarbeidspartnere og venner i Burma uttrykker stor takknemlighet og sier at midlene vil gå til å bygge opp igjen skolebygg og samlingshus som ble ødelagt, samt til å hjelpe lokalbefolkningen.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter