Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Misjon i Burma / Myanmar

Misjon og oppdrag, Omsorg og diakoni
Oversikt over Burma og Myanmar

25. mars 2014 skriver seg inn i historien. Datoen markerer starten på samarbeidet mellom Oslo 1. Baptistmenighet og baptistsamfunnet i provinsen - Lairawn Baptist Association i Burma, ved at første økonomiske overføring fra oss til dem er gjennomført. Chingruppen i vår menighet har en tid støttet det kristne arbeidet i befolkningen i Sagaing provinsen  som er den provinsen mange av dem opprinnelig kommer fra. Sagaing provinsen  har en befolkning på ca. 6,6 millioner mennesker. Flertallet av innbyggerne er buddhister eller animister eller en blanding av dette. De fleste kristne i provinsen er baptister og de 62 menighetene har rundt  21. tusen medlemmer. Det er med stor glede at resten av menigheten i Oslo 1. nå har besluttet å stille seg bak visjonen som ligger til grunn for dette arbeidet og forsterke innsatsen ved å støtte ytterligere fire lokale medarbeidere som ikke har hatt tilstrekkelig finansiering til et heltidsengasjement. Denne uken mottok vi litt mer informasjon om misjonærene, samt bilder. De fire misjonærene er ulike i alder, den yngste er 22 år gammel mens de andre tre er mellom 40 og 50 år gamle. Vår mann på 22 år, startet som søndagsskolelærer  og sekretær i ungdomsarbeid før han nå har valgt å jobbe heltid som misjonær i sitt eget hjemland. Alle fire har tatt sin utdannelse ved bibelskolen som det lokale baptistsamfunnet driver i denne provinsen i Burma. Alle misjonærene er Chin av nasjonalitet. Vi gleder oss til å motta nærmere rapport over arbeidet deres. Ønsker du å støtte misjonærene kan du gi en gave til menighetens konto, merket "Støtte til Burma". Gaven kan du gi til menighetens konto med skattefradrag: 9230.09.59603. Les mer om gaver og skattefradag herDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter