Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Diakoniarbeidet i Oslo 1. Baptistkirke

Hvordan kan man best hjelpe de som sliter? Vi leser i Bibelen at man allerede i den første kristne kirke stilte disse spørsmålene. Resultatet var at man utnevnte noen til å ta et særlig ansvar for dette arbeidet, kalt diakoner. Det diakonale arbeidet, eller omsorgsarbeidet, har vært en sentral del av den kristne kirke helt siden dette.

Oslo 1. Baptistkirke har en lang historie for å bry seg om de som på ulik vis trenger hjelp. Siden 2015 har Diakonirådet jobbet med å systematisere og videreutvikle omsorgsarbeidet i menigheten. Det er de som koordinerer og har oversikt over det diakonale arbeidet i dag.

Dette er det vi gjør i dag:

Akutte hjelpebehov

Fra tid til annen kommer mennesker i ulike livssituasjoner til kirka og ber om hjelp. Det kan være alt fra husrom, måltid eller dusj, hjelp til jobbsøking, kjøring eller andre ærend på dagtid. Vi har en liste med frivillige som kan bistå med disse utfordringene, og har laget et system der vi kan møte den som trenger hjelp og fordele ansvar oss i mellom. Vi tenker at vi ikke kan gjøre alt, men vi kan gjøre noe.

Vi trenger alltid flere frivillige til å bistå i denne tjenesten. Kunne du tenke deg det? Les mer og fyll ut skjema på https://goo.gl/forms/5Bs3WMmfu437HGmj1.

Besøkstjeneste

Menigheten har i mange år jobbet for for at medlemmer av menigheten som er forhindret fra å delta i fellesskapet, på grunn av sykdom, alder eller annet, får et besøk og en hilsen fra menigheten. Dette kan være et kjærkomment avbrekk i en tilværelse som for flere av dem kan være noe ensom. Noen dedikerte frivillige har stått i denne tjenesten i lang tid, men vi trenger også flere andre som kan bidra. Er dette noe du kan tenke deg? Les mer om dette og andre eksisterende arbeid på https://goo.gl/forms/d89P6pX8appx2PcA2.  

Norsktrening for migranter

Annenhver uke har vi norsktrening etter gudstjenesten på søndag, ca kl 13:00. Her kan vi snakke sammen på norsk om ulike temaer. Migranter som bare kan litt norsk, og ønsker å bli bedre, er særlig velkomne. Her er det både frivillige som har erfaring med å lære bort norsk, men også frivillige som bare snakker godt norsk.

Siden sommeren 2017 har vi hatt en pause i dette arbeidet, men vi håper det kan komme i gang igjen snart. Fyll ut skjema på https://goo.gl/forms/d89P6pX8appx2PcA2

Besøk på asylmottak

Hver fjerde uke reiser en gruppe fra menigheten sammen med Team Hurdal til asylmottaket på Hurdal. Her besøker man beboerne på mottaket, som er både familier og enslige voksne. Du kan være med på lek og morro med barna, drive med idrett, eller være med på kafe og norsktrening med de voksne. Man kan være med en gang for å sjekke det ut, men vi ønsker en forpliktelse et halvår om gangen hvis man ønsker å være med flere ganger. Les mer og meld din interesse på denne siden:

https://goo.gl/forms/ieclOoBBAAc3Pvl62

Annet arbeid med diakonalt preg:

SuperTorsdag

Hver torsdag samles ungdommene i kirka til møte og fellesskap kl 18 i Hausmannsgate 22. Annenhver uke er det en gudstjeneste, med lovsang, bønn og en kort andakt. De andre ukene er det enten sosial henging eller besøk på asylmottak sammen med Team Hurdal. Vi spiser alltid sammen ca kl 20 (untatt når vi er i Hurdal). Det er et godt sted å være ungdom!

SuperTorsdag trenger frivillige til å lage mat, til å hjelpe med lovsang og andakt, og til å bare bruke tiden din til å være tilgjengelig for ungdommene. Kunne du tenke deg det? Fyll ut skjema på https://goo.gl/forms/KEYQx5gVC7R0Mroz2

Seniortreff

Den første tirsdagen i måneden har vi seniortreff i Hausmannsgate 22 kl 12-14. Her er alle som har mulighet velkommen, om de er pensjonister eller er hjemme på dagtid. Vi møtes til hyggelig fellesskap, god mat, og gjerne et musikalsk innslag, et ord for dagen eller lignende. Det er også på seniortreffet at besøkstjenesten avtaler sine møtepunkt.

Kunne du tenkt deg å hjelpe til på seniortreffet? Det kan være med mat, musikalsk innslag eller med en hilsen. Fyll ut skjema på https://goo.gl/forms/KEYQx5gVC7R0Mroz2

----

Generelle spørsmål om det diakonale arbeidet? Ta kontakt med Fredrik Krunenes (fredok(at)gmail.com) eller Julia Oseland (juliaose(at)hotmail.com) i Diakonirådet.

Julia og Fredrik

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter